ITX CLUB

ITXCLUB spája nadšencov pre IT ale aj tých, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti v tejto oblasti. Ponúkame prednášky rôzneho druhu, workshopy, stretnutia prebiehajúce pravidelne každý týždeň na pôde FM UK.